Category Archives: Uncategorized

Rozpoczęło się dwudniowe zgrupowanie kadry województwa zachodniopomorskiego :

Rozpoczęło się dwudniowe zgrupowanie kadry województwa zachodniopomorskiego ))
Goście specjalni tego zgrupowania to ekipy Shihan Janusza Piórkowskiego z Jastrzebia Zdroju, Sensei Eliasz Madeja z Zielonej Góry oraz Sensei Michał Werner i Kamil Mastaj z Krakowa, są też zawodnicy z Trójmiasta
W zgrupowaniu bierze udział 134 zawodników z 19 ośrodków )) Osu ))

Świnoujska Akademia Karate Kyokushin, profile pictureMoże być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i tekstMoże być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na świeżym powietrzuMoże być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i w budynku


Source

To już w najbliższy weekend OSU! Osu, jesteśmy gotowi SZCZEGÓŁOWY PLAN ZGRUP

To już w najbliższy weekend 😁💪🥋OSU!
Osu, jesteśmy gotowi😉👊
SZCZEGÓŁOWY PLAN ZGRUPOWANIA
06.03.2021r (sobota)
9:00 – 10:30 – przyjazd ekip i zakwaterowanie
11:00 – 11:30 – odprawa kierowników ośrodków
11:30 – 13:00 – 1 trening
13:15 – obiad
14:45 – 17:15 – 2 trening
17:30 – kolacja
19:00 – 21:00 – basen i sauna
07.03.2021r (niedziela)
9:30 – śniadanie
11:00 – 13:00 – 3 trening
14:00 – wykwaterowanie

Świnoujska Akademia Karate Kyokushin, profile pictureMoże być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i tekst


Source

W dniu wczorajszym w redakcji portalu złożyłem pismo dotyczace sprostowania niep

W dniu wczorajszym w redakcji portalu złożyłem pismo dotyczace sprostowania nieprawdziwych informacji.
Tyle i aż tyle w temacie rzekomego łamania przepisów.

W artykule zamieszczonym na portalu iswinoujscie.pl w dniu 07.02.2021 roku o godz. 22:13:53 pod tytułem „Czy zastępca prezydenta Paweł Sujka może łamać przepisy?” naruszony został art.12.1 Prawa Prasowego, który nakazuje dziennikarzowi zachować szczególną staranność oraz rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości. Tym samym autor artykułu zobowiązany był do przedstawienia stanu faktycznego oraz podstaw prawnych opisywanej sytuacji, a nie opisywania wyłącznie na podstawie subiektywnej oceny anonimowego czytelnika i domniemywań. Dlatego też na podstawie art. 31a.1 oraz art. 32.1, 32.4, 32.5 Prawa Prasowego wnoszę o zamieszczenie sprostowania o treści, jak poniżej: Informuję, że Świnoujska Akademia Karate Kyokushin posiada licencję polskiego związku sportowego na rok 2021 na udział we współzawodnictwie sportowym, w związku z tym podlega przepisom wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które mówi iż prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy; 2) ich organizowania bez udziału publiczności. Jak wynika z powyższego, kluby zrzeszone w polskich związkach sportowych od wielu tygodni mogą korzystać z obiektów sportowych w celu podnoszenia swojej sprawności fizycznej. Jednym z elementów w sportach kontaktowych, wspierającym harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, są zajęcia lekkoatletyczne w terenie, streetworkout czy też zajęcia na basenie.
Source