W dniu wczorajszym w redakcji portalu złożyłem pismo dotyczace sprostowania niep

W dniu wczorajszym w redakcji portalu złożyłem pismo dotyczace sprostowania nieprawdziwych informacji.
Tyle i aż tyle w temacie rzekomego łamania przepisów.

W artykule zamieszczonym na portalu iswinoujscie.pl w dniu 07.02.2021 roku o godz. 22:13:53 pod tytułem „Czy zastępca prezydenta Paweł Sujka może łamać przepisy?” naruszony został art.12.1 Prawa Prasowego, który nakazuje dziennikarzowi zachować szczególną staranność oraz rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości. Tym samym autor artykułu zobowiązany był do przedstawienia stanu faktycznego oraz podstaw prawnych opisywanej sytuacji, a nie opisywania wyłącznie na podstawie subiektywnej oceny anonimowego czytelnika i domniemywań. Dlatego też na podstawie art. 31a.1 oraz art. 32.1, 32.4, 32.5 Prawa Prasowego wnoszę o zamieszczenie sprostowania o treści, jak poniżej: Informuję, że Świnoujska Akademia Karate Kyokushin posiada licencję polskiego związku sportowego na rok 2021 na udział we współzawodnictwie sportowym, w związku z tym podlega przepisom wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które mówi iż prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy; 2) ich organizowania bez udziału publiczności. Jak wynika z powyższego, kluby zrzeszone w polskich związkach sportowych od wielu tygodni mogą korzystać z obiektów sportowych w celu podnoszenia swojej sprawności fizycznej. Jednym z elementów w sportach kontaktowych, wspierającym harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, są zajęcia lekkoatletyczne w terenie, streetworkout czy też zajęcia na basenie.
Source