Czas biegnie nieubłaganie, ważne są dobre wspomnienia :-)

Czas biegnie nieubłaganie, ważne są dobre wspomnienia
Source